LOGO

OBADE Life

Voor Coaching, therapie en gedragsverandering

Peter Visser
Ganzenroer 14
8309 DA  Tollebeek
tel 06-18987146
K.v.k. 57416001
Lid van de NVNLP en NOBCO.

NLP

Lege Klas

"Is er al weer een les uitgevallen?

...Doen jullie nog wel wat op die school?"

Een veel gehoorde kreet van ouders over hun kinderen, en ook over de school van de kinderen...

En u als school kan dan niets anders doen dan herhalen:

  • dat het te maken heeft met steeds meer cursussen en herhalingstrainingen voor onderwijzers en docenten.
  • Maar ook dat onze moderne kenniseconomie steeds meer vergt van het onderwijs, en dat daardoor overleg en afstemming steeds belangrijker zijn.


Maar ouders merken vooral dat ze zich in allerlei bochten moeten wringen om de uitval weer op te lossen, met hun werk, met hun gezin. Of dat hun kinderen in het vervolgonderwijs kostbare tijd verspillen met rondhangen op school of door het stadscentrum dwalen.

Uitval van lesuren.

Scholen krijgen steeds vaker te maken met gecombineerde uitval van leerkrachten door overleg, cursussen en buitenschoolse verplichtingen. En ook wordt er door het rijk gesproken over vermindering van het aantal lesuren.

 

Dit betekent naast verlies van onderwijstijd ook wegvallen van toezicht. Nu geldt dat laatste natuurlijk ook tijdens pauzes, tussen de lesuren en bij aanvang en afloop van het dagrooster. Het verschil is alleen dat uitval vaak voor de leerlingen onverwacht is. Daardoor is de praktijk dat de uitval meestal tot onnodige verspilling van tijd leidt; nadelig en onprettig voor zowel de school en als voor de leerlingen.

Verlies van Aandacht.

Net zo belangrijk als de uitval van lesuren is dat de aandacht van de leerlingen wordt doorbroken. De normale pauzes zijn onmisbaar om de benen te strekken en het hoofd leeg te maken. Maar het onverwacht doorbreken van het rooster levert voor leerlingen alleen maar irritatie en frustratie op. En het ongewenste gedrag dat hierdoor wordt uitgelokt.

Ondersteuning

OBADE biedt daarom een nieuwe dienst; SecondaiD. Flexibele invulling voor klassen die lesuitval hebben. SecondaiD van OBADE-Life is een dienst om met toegespitste programma's een alternatief te bieden voor lesuitval zonder dat het reguliere lesprogramma wordt doorbroken of onderbroken.
De invulling kan uit verschillende onderdelen bestaan, zowel klassikaal als groepsgewijs of individueel. Het kan zowel schoolgerelateerd zijn als anders.

 

Zo kan OBADE klassikale coaching bieden voor leerlingen, gericht op bijvoorbeeld:

  • assertiviteit;
  • karakter en persoonlijkheid;
  • NLP voor scholieren;
  • het maken van verslagen en samenvattingen;
  • het doen van een presentatie;
  • assertiviteit en weerbaarheid.

Maar het is ook mogelijk om directe ondersteuning te geven voor de lessen door klassikaal toezicht voor huiswerk of groepsgewijze of individuele huiswerkbegeleiding.

Uiteraard is het niet te doen om iedereen vakinhoudelijke begeleiding te geven, SecondaiD biedt juist ondersteuning door de leerlingen te leren begrijpen.

Hierdoor wordt elke leerling op een ander spoor gezet om de stof te snappen, en is het mogelijk om toch alle leerlingen tegelijk begeleiding te geven.

Pesten...

Er is tegenwoordig veel aandacht voor pesten op en buiten school. En dat werpt ook zijn vruchten af, want volgens de laatste berichten is de groei van het aantal pesterijen gestopt. Maar dit betekent juist nú dat de aandacht door en vanuit school op peil moet blijven of meer.

Leerlingen zijn steeds meer bewust van Pesten op School. Dit komt natuurlijk door de zeer uitgebreide media-aandacht die het heeft gekregen. En dit betekent dat er meer dan ooit een nadrukkelijke ingang en bereidheid is om de leerlingen hierop aan te spreken.
Maar scholieren aanspreken op pesten is nog altijd iets heel anders dan het besef bijbrengen dat pesten écht niet oké is. Daarvoor is inleving nodig. En de beste manier om in te leven is door het zelf te ondervinden.

SEcondaiD biedt daarom de workshop "De Pester Gepest" aan. In een gecontroleerd rollenspel gaan scholieren de uitdaging aan om een pester of juist een gepeste te spelen. Naderhand wordt dan het spel klassikaal doorgesproken en geanalyseerd met behulp van Neuro-Liguïstisch Programmeren en persoonlijkheidsmodellen.
Het doel van de workshop is natuurlijk niet om de pester een koekje van eigen deeg te geven, maar juist om beiden; de pester én de gepeste, besef bij te brengen. En hulpmiddelen voor beiden om weerbaarder te zijn om pest-situaties op de juiste manier het hoofd te bieden.

Deze workshop zou natuurlijk een uitstekende invulling kunnen zijn voor lesuitval.

Counter-Coaching

Het SecondaiD programma is voortgekomen uit "Counter-Coaching". Dit is een concept ontwikkeld door OBADE-Life dat in eerste instantie bedoeld was voor gemeenten en andere overheden, maar het blijkt ook goed toe te passen in het onderwijsveld.

Counter-Coaching is erop gericht om mentale achterstanden op te heffen tussen mensen door hen de kracht van hun persoonlijkheid te laten ontdekken en te gebruiken. Deze mentale achterstand kan er natuurlijk ook zijn tussen leraren en leerlingen, leraren en ouders van leerlingen of de schooldirectie met onderwijzend personeel.

Door het opheffen van dergelijke mentale achterstanden verbetert de communicatie en vooral het onderlinge begrip voor elkaars positie.

Is dit wat voor uw school?

Ik kom graag bij u op school langs om met u over de mogelijkheden te praten. Bel met 06-18987146 of stuur een bericht.