OBADE-Credits

Wat is geld nu eigenlijk? Geld is niets meer en niets minder dan een afspraak die we met elkaar hebben gemaakt over dat we een bepaalde onzichtbare waarde hebben die we met elkaar kunnen ruilen en een stukje papier of een stukje metaal om die waarde zichtbaar en hanteerbaar te maken.

Maar geld kan ook de uitdrukking zijn van wat je waard bent, vooral als je er erg veel van hebt. Dit zou betekenen dat hoeveel geld je hebt bepaalt hoeveel je waard zou zijn...
Hoewel eigenlijk iedereen gevoelsmatig weet dat je waarde niks met geld te maken heeft, hebben we toch al eeuwen onze beschavingen op dit principe ingericht, groot laten worden en ook soms weer laten verdwijnen. En ook hebben we in de westerse beschaving met behulp van geld welvaart voor een groot gedeelte van de bevolking mogelijk kunnen maken.
Het is ook niet meer dan menselijk dat we in tijden dat onze welvaart geen vanzelfsprekendheid meer lijkt de waarde van geld gaan relativeren en er vraagtekens bij gaan zetten.


Krisis? Welke krisis?

Tegenwoordig zijn de pessimistische financiële berichten niet van de lucht. Het ene bezuinigingsvoorstel is nog niet gepassseerd of het volgende haalt al weer de voorpagina. En economen zien steeds grotere rampspoeden in vliegende vaart onze kant op komen.
Het is de veerkracht van de mens die er voor zorgt dat er ook een tegenbeweging op gang is gekomen, een tegenbeweging die de zogenaamde waarde van geld, vastgelegd in tarieven, prijsafspraken en bonustoezeggingen laat voor wat deze is, en terug gaat naar de basis: de menselijke waarde van een dienst die een andere dienst waard is.
Deze ontwikkeling kan tegenwicht bieden voor de verlammende boodschap van de financiële krisis en mensen weer stimuleren om deel te nemen aan de maatschappij met wat ze hebben: hun menselijke waarde.

Dienst voor een dienst

OBADE wil graag meedoen aan deze ontwikkeling en op deze manier haar diensten ook beschikbaar maken voor mensen die niet de mogelijkheid hebben om voor die dienst te betalen met geld.
Heel simpel gezegd: U kunt ook voor de diensten van OBADE betalen met een wederdienst van uw kant. 

Waar kan zo'n dienst uit bestaan? Kan van alles zijn als het maar iets is waar we samen uitkomen en dat ruwweg gelijkwaardig is aan de dienst van OBADE. Maar je kunt denken aan klussen in huis en tuin, groenten en fruit uit eigen tuin, reparaties aan meubels, fietsen of auto's, verzorging van dieren, hulp met computers, etc.. en misschien heb je zelf nog wel veel betere ideeën, ik ben benieuwd.
In ieder geval gaat het altijd om diensten die niets met strafbare feiten of eerbaarheid te maken hebben.
Het belangrijkste van OBADE-Credits is dat van tevoren een afspraak wordt vastgelegd, dus het gaat altijd om een deal waar we ons beiden in kunnen vinden.

In de voorwaarden van OBADE-credits kun je alle bijzonderheden nalezen. Mocht je toch nog vragen hebben dan kun je me hierover altijd bellen op 06-18987146 of via contact.