LOGO

OBADE Life

Voor Coaching, therapie en gedragsverandering

Peter Visser
Ganzenroer 14
8309 DA  Tollebeek
tel 06-18987146
K.v.k. 57416001
Lid van de NVNLP en NOBCO.

NLP

Uitval van lesuren.

Scholen krijgen steeds vaker te maken met gecombineerde uitval van leerkrachten door overleg, cursussen en buitenschoolse verplichtingen. En nu heeft het nieuwe kabinet ook nog vermindering van het aantal lesuren aangekondigd.

 

Dit betekent naast verlies van onderwijstijd ook wegvallen van toezicht. Nu geldt dat laatste natuurlijk ook tijdens pauzes, tussen de lesuren en bij aanvang en afloop van het dagrooster. Het verschil is alleen dat uitval vaak voor de leerlingen onverwacht is. Daardoor is de praktijk dat de uitval meestal tot onnodige verspilling van tijd leidt; nadelig en onprettig voor zowel de school en als voor de leerlingen.

Ondersteuning

OBADE biedt daarom een nieuwe dienst: flexibele invulling voor klassen die lesuitval hebben. De invulling kan uit verschillende onderdelen bestaan, zowel klassikaal als groepsgewijs of individueel. Het kan zowel schoolgerelateerd zijn als anders.

 

Zo biedt OBADE klassikale coaching voor leerlingen, gericht op bijvoorbeeld assertiviteit, praten in het openbaar, het doen van een presentatie en het maken van verslagen en samenvattingen. Maar het is ook mogelijk om directe ondersteuning te geven voor de lessen door klassikaal toezicht voor huiswerk of groepsgewijze of individuele huiswerkbegeleiding.

Is dit wat voor uw school?

Ik kom graag bij u op school langs om met u over de mogelijkheden te praten. Bel met 06-18987146 of stuur een bericht.

Counter-Coaching

Het Edu Support programma is voortgekomen uit Counter-Coaching. Dit is een concept ontwikkeld door OBADE-Life dat in eerste instantie bedoeld was voor gemeenten en andere overheden, maar het blijkt ook goed toe te passen in het onderwijsveld.

Counter-Coaching is erop gericht om mentale achterstanden op te heffen tussen mensen door hen de kracht van hun persoonlijkheid te laten ontdekken en te gebruiken. Deze mentale achterstand kan er natuurlijk ook zijn tussen leraren en leerlingen, leraren en ouders van leerlingen of de schooldirectie met onderwijzend personeel.

Door het opheffen van dergelijke mentale achterstanden verbetert de communicatie en vooral het onderlinge begrip voor elkaars positie.

Verlies van Aandacht.

Net zo belangrijk als de uitval van lesuren is dat de aandacht van de leerlingen wordt doorbroken. Natuurlijk, het normale aantal pauze's om de benen te strekken en het hoofd leeg te maken is alleen maar goed. Maar het onverwacht doorbreken van het rooster levert voor leerlingen alleen maar irritatie en frustratie op. En het gedrag dat dit weer uitlokt.